Introduction

There are different types of quests: normal quests, class quests, Daily Quests, Story Quests and Commerce Quests.

Story Quests

Story Quests are quests that reward you with life skill experience which will ultimately will lead to Life skill points. Life skill points are needed to learn Life Skills.

For more information concerning the Story Quests, please click here.


Klasse Quests

Klasse Quests er klasse specifikke og vil belønne dig med Våben, Armor eller klasse Medaljer, når du er færdig med jagten cyklus. De kan også være en søgen, at forskud dig til din næste klasse.
De får af din konkrete klasse træner.

Commerce Quests

Commerce Quests are quests that will reward you with commerce statues, needed in some Blueprints. For more information concerning the Commerce Quests, please click here.

Daily Quests

Daily Quests are quests that can only be done once a day. For more information concerning the Daily Quests, please click here.


Normal Quests

..

Special Quests

Special Quests are Quests, which are not comparable with others.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.